Koszty intercyzy

Intercyza jest często dokumentem budzącym niemałe kontrowersje, ale mimo to na podpisanie takiej umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej decyduje się coraz większa ilość osób. Ile jednak kosztuje takie „zabezpieczenie”?

Koszty sporządzenia intercyzy

Koszty intercyzy zawartej przed ślubem są stosunkowo niskie.Decydując się na sporządzenie intercyzy należy pamiętać, iż będzie ona ważna jedynie wtedy gdy zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Jak wiadomo wydanie takiego rodzaju dokumentów wiąże się z pewnymi kosztami, których wysokość jest w dużej mierze zależna od tego czy intercyzę podpisujemy przed czy też po zawarciu związku małżeńskiego. Warto zatem wcześniej zastanowić się nad możliwością stworzenia takiej umowy decydującej o rozdzielności majątkowej.

Intercyza przed ślubem

Jeśli na podpisanie intercyzy zdecydują się narzeczeni, koszt jej sporządzenia będzie dość niski. Oczywiście, w związku z tym, że umowa pomiędzy dwoma stronami musi zostać podpisana w obecności notariusza, pobierze on stosowną opłatę za tę usługę. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, za sporządzenie takiego aktu notarialnego potwierdzającego umowę majątkową małżeńską, strony będą musiały wnieść opłatę w wysokości 400 złotych netto. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć podatek VAT wynoszący 23 procent, jak również podatek od czynności cywilnoprawnych. W sumie zatem za umowę o rozdzielności majątkowej podpisaną przed ślubem, zapłacimy ponad 500 złotych.

Intercyza po ślubie

W przypadku, gdy intercyzę zechcą sporządzić osoby, które są już małżeństwem, koszt wydania takiego dokumentu może być o wiele wyższy. Związane jest to z tym, iż opłata notarialna dla takiej umowy nie jest już stała, ale zależy od łącznej wartości majątku, którego ma dotyczyć intercyza. Jeżeli zatem wartość majątku wynosi:

  • do 3 tys. zł – opłata 100 zł;
  • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
  • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
  • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
  • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
  • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – opłata 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  • powyżej 2 mln zł – opłata 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.