Warunki podpisania intercyzy

Intercyza to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność, w związku z korzyściami jakie niesie za sobą jej podpisanie. Może być to doskonałe zabezpieczenie przed zadłużeniami jednego z małżonków, ale także przed nieprzyjemną walką o majątek w przypadku rozwodu. Warto zatem dowiedzieć się co trzeba zrobić, aby podpisać taką umowę rozdzielności majątkowej.

Kiedy należy podpisać intercyzę?

Intercyzę można podpisać zarówno przed ślubem jak i po zawarciu małżeństwa..Istnieje przeświadczenie, że intercyza jest dokumentem, który trzeba sporządzić przed zawarciem związku małżeńskiego, gdyż po ślubie nie jest to możliwe. Okazuje się jednak, iż jest to nieprawdziwa informacja. Umowę o rozdzielności majątkowej możemy bowiem podpisać zarówno przed jak i po ślubie, choć w tym drugim przypadku koszty z nią związane mogą być znacząco wyższe. Należy także pamiętać, że jeśli na sporządzenie intercyzy zdecydujemy się przed sformalizowaniem związku, musi ona zostać podpisana najpóźniej na dzień przed uroczystością.

Warto również wiedzieć, że umowa takiego rodzaju w każdym momencie może zostać zmodyfikowana lub też po prostu rozwiązana.

Gdzie jest sporządzana intercyza?

Niestety intercyzy nie możemy napisać samodzielnie na kartce papieru, zatwierdzając jej treść swoimi podpisami. Aby taka umowa o rozdzielności majątkowej miała moc prawną i tym samym była ważna, musi zostać sporządzona przez notariusza. Należy pamiętać, że każda inna forma umowy o zniesieniu wspólnoty majątkowej, zgodnie z polskim prawe, będzie po prostu nieważna.

Do sporządzenia umowy przez notariusza potrzebna jest zgoda każdej ze stron. Co więcej, narzeczeni lub małżonkowie muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz żadne z nich nie może być ubezwłasnowolnione.

Kiedy dokument będzie już gotowy obydwie strony takiej umowy muszą stawić się u notariusza. Narzeczeni sporządzający intercyzę przed ślubem muszą mieć ze sobą jedynie dowody osobiste. Jeśli jednak strony zawarły już związek małżeński oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, muszą dostarczyć również skrócony akt małżeństwa.

Ostatnim etapem sporządzania intercyzy jest własnoręczny podpis stron, którym poświadczają, iż oboje godzą się na zawarcie takiej umowy. Trzeba także pamiętać, że wydanie takiego dokumentu przez notariusza podlega opłacie. W przypadku intercyzy przedmałżeńskiej z podatkami wynosi ona ponad 500 złotych, natomiast jeśli umowę zawierają małżonkowie jej wysokość jest zależna od łącznej wartości majątku stron.