Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Rozwód to bardzo trudne przeżycie, jednak zdarza się, że nie ma innego wyjścia – należy go przeprowadzić. Jedną z najczęstszych jego przyczyn jest zdrada, w wyniku której małżonkowie nie chcą ze sobą w ogóle rozmawiać, w sądzie zaś – iść na żadne ustępstwa. Często poszkodowany małżonek żąda z tego powodu większej części majątku. Czy zdrada ma jednak wpływ na decyzję o jego podziale?

Jaki wpływ ma zdrada na orzeczenie sądu?

Zdrada jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majatku.Małżonkowie, którzy padli ofiarą zdrady, bardzo często uważają za oczywiste uznanie winnym przez sąd mężów lub żony, które się tego dopuściły. Jeżeli sąd ma orzec o winie tego, który dopuścił się zdrady, należy wykazać, że dopiero to wydarzenie wpłynęło na rozpad związku. Warto jednak pamiętać, że zdrada wcale nie musi świadczyć o winie małżonka. Jeśli okaże się, że małżeństwo już wcześniej praktycznie nie istniało, a jedynie funkcjonowało „na papierze”, sąd może wydać orzeczenie o winie obu małżonków, albo nawet – o winie małżonka, który został zdradzony.

Jaki wpływ ma zdrada na podział majątku?

Warto pamiętać, że zdrada małżonka nie ma żadnego wpływu na decyzję sądu o podziale majątku, podobnie jak orzeczenie o winie. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku, jako że mają takie same udziały w majątku wspólnym. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, a jeden z małżonków często domaga się, aby podzielić całość w taki sposób, w jaki oboje przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Tego typu żądanie może wysunąć również osoba, która z perspektywy sądu jest winna rozpadowi małżeństwa.

Co sąd bierze pod uwagę przy wydawaniu wyroku?

Przy ocenie wkładu małżonków w całość majątku wspólnego, sąd ocenia nie tylko wysokość dochodów, ale także sposób, w jaki owe pieniądze były wykorzystywane. Niemniej istotny jest także nakład pracy każdego z małżonków w gospodarstwie domowym oraz w opiece nad dziećmi. Jeżeli jedna ze stron w pewnym momencie straciła dobrą pracę i zaczęła prowadzić „imprezowy” tryb życia, wdając się w liczne romanse, sąd może orzec o nierównym podziale majątku.